Quản lý quảng cáo trên báo chí đang được tiến hành như thế nào?

Thời gian đăng: 10-10-2016 08:00 | 285 lượt xemIn bản tin

Quản lý quảng cáo trên báo chí đôi lúc còn chưa có sự linh hoạt và tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí phát triển.

 


 

Công tác quản lý quảng cáo trên báo chí vẫn chưa thực sự linh hoạt

 

Vấn đề quản lý quảng cáo trên báo chí được quy định rõ trong Thông báo số 2676/BC-BVHTT như sau :

 

1 - Không được quảng cáo các mặt hàng Nhà nước cấm kinh doanh hoặc hạn chế tiêu dùng như rượu, thuốc lá... Thực hiện đúng về tỷ lệ diện tích, thời lượng đăng, phát quảng cáo (không vượt quá 10% trên báo chí in, 5% thời lượng chương trình báo nói, báo hình), không in quảng cáo trên trang 1 của báo, bìa 1 của tạp chí...

 

Nếu báo, tạp chí, Đài phát thanh, Đài truyền hình có yêu cầu đăng, phát quảng cáo nhiều quá tỷ lệ quy định phải xin phép ra phụ trang (với báo chí in), chương trình quảng cáo (với Đài phát thanh, Đài truyền hình). Phụ trang quảng cáo phát hành kèm với báo, tạp chí, không được tăng giá báo.

 

2 - Các cơ quan báo chí có hoạt động quảng cáo cần tổ chức bộ phận cán bộ chuyên trách có trình độ nghiệp vụ về quảng cáo, không giao cho phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí trực tiếp thu nhận quảng cáo.

 

Cơ quan báo chí có thể trực tiếp, hoặc thông qua các công ty quảng cáo để ký hợp đồng làm dịch vụ quảng cáo với cơ quan, tổ chức cơ sở sản xuất.

 

Dịch vụ quảng cáo trên báo chí phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế theo quy định.

 

3 - Yêu cầu Tổng biên tập, Tổng giám đốc, Giám đốc các cơ quan báo chí chỉ đạo và quản lý thực hiện đúng quy định về định hướng quảng cáo, nội dung, ngôn ngữ, cách thể hiện phù hợp với thuần phong, mỹ tục của Việt Nam.

 

Đơn vị quản lý quảng cáo trên báo chí

 

Bộ Thông tin – Truyền thông được giao nhiệm vụ quản lý quảng cáo trên báo chí (báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử).

 

- Bộ TT-TT được cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép quảng cáo trên báo chí (bao gồm: báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử), hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm.

 

- Đồng thời, Bộ TT-TT có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm của các cơ quan, tổ chức cá nhân hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất quản lý nhà nước về quảng cáo, trên các phương tiện khác; trừ báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm.

 

- Ban hành thông tư liên tịch quy định về thủ tục cấp phép quảng cáo, về phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm.

 

Luật là vậy nhưng đôi lúc vấn đề quản lý quảng cáo trên báo chí vẫn chưa tạo điều kiện, mở cửa đối với các toà soạn báo. Nhu cầu quảng cáo trên báo chí hiện nay rất cao (chiếm 95% nhu cầu quảng cáo) mang lại nguồn thu lớn, cũng là nguồn thu chính để toà soạn cải thiện và nâng cao chất lượng nội dung, cơ sở vật chất.

 

Quản lý quảng cáo trên báo chí cần có sự linh hoạt hơn, tuỳ từng trường hợp cụ thể mà có sự xử lý thích hợp. Xét cho cùng, vấn đề cần quản lý quảng cáo trên báo chí lớn nhất chính là quản lý tính trung thực, quảng cáo không được trái pháp luật, quy định của Nhà nước, gây tổn hại tới độc giả. Để làm được điều này thì việc tuyên truyền, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý cần được tăng cường và nâng cao hơn nữa.

 

Công ty CP Truyền thông quảng cáo ngoài trời - SIXTH SENSE MEDIA

VP Hà Nội:

Địa chỉ: Số 11 ngõ 10 Bích Câu, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (0243) 237 3692

Hotline: 0982 513 898

VP Hồ Chí Minh:             

Địa chỉ: 459 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TPHCM

Tel: (08) 88 589 489      

Hotline: 0934 519 516

Email: contact@ssm.vn     

 

Bình luận
tìm kiếm