Quảng cáo trên taxi Vinasun KH Nệm Liên Á

Lượt xem: 178 | Thời gian đăng : 27 - 12 - 2016
Khách hàng Nệm Liên Á đã phối hợp với Sixth Sense Media thực hiện chiến dịch quảng cáo tại TPHCM cho sản phẩm Nệm, đây là địa điểm đầu tiên Liên Á thực hiện quảng cáo cho sản phẩm của Mình

Xem thêm

Khách hàng Nệm Liên Á đã phối hợp với Sixth Sense Media thực hiện chiến dịch quảng cáo tại TPHCM cho sản phẩm Nệm, đây là địa điểm đầu tiên Liên Á thực hiện quảng cáo cho sản phẩm của Mình

Thu gọn
Bình luận
tìm kiếm