Diện tích quảng cáo trên báo điện tử được giới hạn như thế nào?

Diện tích quảng cáo trên báo điện tử được giới hạn như thế nào?

Diện tích quảng cáo trên báo điện tử đã chính thức được “nới lỏng” từ năm 2012, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn cần phải tuân thủ một số quy định khi sử dụng phương tiện truyền thông này.

Các hình thức quảng cáo trên báo điện tử hiện nay

Các hình thức quảng cáo trên báo điện tử hiện nay

Các hình thức quảng cáo trên báo điện tử đưa ra cho nhà đầu tư sự lựa chọn đa dạng về cách thức, nội dung thông điệp và hiệu quả tiếp cận với khách hàng là độc giả tờ báo

Quảng cáo trên báo Vietnamnet: Kênh truyền thông hiệu quả trên mạng

Quảng cáo trên báo Vietnamnet: Kênh truyền thông hiệu quả trên mạng

Quảng cáo trên báo điện tử Vietnamnet là một kênh truyền thông hiệu quả, nhận được sự tin cậy của ngay cả những vị khách hàng khó tính nhờ quy trình duyệt bài và chọn lọc

Xem tất cả (9)

tìm kiếm