Viên nhai Kremil-S quảng cáo trên xe bus

Lượt xem: 0 | Thời gian đăng : 08 - 06 - 2017
Công ty CP truyền thông SIXTH SENSE MEDIA đã phối hợp với một số đơn vị vận tải lớn trên toàn quốc cung cấp dịch vụ quảng cáo trên xe bus. Đây là một loại hình quảng cáo hiệu quả và  tiếp cận khách hàng tiềm năng trực tiếp.

Xem thêm

Công ty CP truyền thông SIXTH SENSE MEDIA đã phối hợp với một số đơn vị vận tải lớn trên toàn quốc cung cấp dịch vụ quảng cáo trên xe bus. Đây là một loại hình quảng cáo hiệu quả và  tiếp cận khách hàng tiềm năng trực tiếp.

Thu gọn
Bình luận
tìm kiếm