quang cao tai tram

매일 전국의 지방과 도시에서 오토바이와 자동차를 포함하여 수천 대의 신규 등록 차량이 도로에 진입합니다. 개인용 차량은 거의 5 천만 대의 오토바이를 포함하여 여전히 가장 많은 수를 차지합니다 (2017 년 통계).

차량 량의 증가는 주유소의 주유 및 주유에 대한 수요가 결코 쉬지 않았다는 것을 의미합니다. 이것은 주유소 광고와 같은 실질적인 효과를 가져 오는 광고 서비스에 대한 투자자들에게 중요한 전제입니다.

주유소에서 광고를 사용해야하는 이유는 무엇입니까?

– 평균적으로 한 사람이 한 달에 2-3 번 주유소에 와서 연료를 보급하고 습관을 만들고 광고 빈도를 여러 번 반복합니다.
– 평균 노출 시간은 42 초로 다른 유형의 옥외 광고보다 훨씬 깁니다.
– 주유소의 광고는 그것을 보러 돌아가는 모든 사람들에게 긍정적으로 강압적입니다.
– 적용 범위는 특히 도시와 지방 중심에서 넓고 밀도가 높습니다.
– 사용자의 습관은 종종 집에 가까운 주유소에서 연료를 보급하기 때문에 지속적이고 반복적으로 접근하십시오.

Quảng cáo trên hệ thống cây xăng toàn quốc

주유소의 광고 양식

가스 펌프 및 교각 광고

광고판은 작지만 올바른 비전을 가지고 있으며 제품 및 브랜드에 대한 고객의 기억력을 높이는 데 오랜 시간이 걸립니다.

기둥의 광고판은 관심을 끌고 그 동안 고객에게 적극적으로 받아 조바심과 피로감을 해소합니다.

quang cao tai tram xang 3
quang cao tai tram xang 1

주유소의 Standee 광고

Standee 광고는 일반적으로 가스 펌프 옆에 배치되어 표시 시간과 사용자에게 미치는 영향을 늘립니다.

주유소에서 광고 파노

인상적인 대형 광고판은 주유소 안팎에서 운전자와 접촉하며 두 보행자 모두의 관심을 끌고 있습니다.

quang cao tai tram xang 2
quang cao tai tram xang 4

주유소의 광고 라이트 박스

뛰어난 조명, 이상적인 시야 및 설치 위치를 갖춘 광고 라이트 박스는 고객이 볼 수없는 시선입니다.

효과적이고 종합적인 주유소 광고 서비스

Sixth Sense Media는 많은 새롭고 효과적인 광고 서비스와 솔루션을 비즈니스에 제공하고 지속적으로 제공 할 수있는 선도적 인 단위 중 하나입니다. 많은 뛰어난 기능과 편리한 서비스로 주유소의 광고 캠페인을 통해 수익과 특히 기업의 브랜드 가치가 크게 증가 할 것이라고 확신합니다!

– 전국적으로 300 개 이상의 주유소 광고 위치를 소유하고 있습니다.
– 10 년의 경험, 광고 구축 및 구현.
– 평판이 좋은 광고 서비스, 전문적이고 헌신적 인 보증.
– 합리적인 가격, 매력적인 인센티브

휘발유 목록

종류 상점 이름 주소 지구 카테고리 항목 유형
Billboard Pump Lightbox Standee 평가
 SL  H (m)  W (m)  0.74W x 0.58H  Sl  mW  (0.9W x 1.5H)
1 CH 1 136 Hai Bà Trưng – Phường Đa Kao Quận 1 1 4.7 4.26 9 1 4.5 1 도심
2 CH 3 102 Phạm Hồng Thái – Phường Bến Thành Quận 1 6 1 4.35 1 도심
3 CH 2 6/5 Trần Não – Phường Bình An Quận 2 1 4 8 4 1 6 2 도심
4 CH 26 410-414 Nguyễn Đình Chiểu – Phường 4 Quận 3 1 3.5 5 4 1 4 1 도심
5 CH 35 70 Trương Định – Phường 7 Quận 3 2 4.1
4
6.3
5
5 2 4.3
4.9
2 도심
6 CH 38 188 Pasteur – Phường 6 Quận 3 2 6.8
4
4.5
5.8
1 4 3.45
3.96
2.35
2.93
2 도심
7 CH 6 123 Võ Thị Sáu – Phường 6 Quận 3 1 4 5 4 2 5.4
5.0
2 도심
8 CH 7 372 Lê Văn Sỹ – Phường 14 Quận 3 1 6.8 4.2 4 2 4.3
4.3
2 도심
9 CH39 326 Bến Vân Đồn – Phường 2 Quận 4 3 3.5 5.5 2 0 1 도심
10 CH 18 444 Trần Hưng Đạo – Phường 2 Quận 5 1 4 10 6 1 7.27 3 도심
11 CH 24 155A Nguyễn Chí Thanh – Phường 12 Quận 5 1 6 3 6 1 도심
12 CH 27 749 Trần Hưng Đạo – Phường 1 Quận 5 2 1 도심
13 CH 36 744 Trần Hưng Đạo – Phường 2 Quận 5 2 도심
14 CH 37 615A Trần Hưng Đạo – Phường 1 Quận 5 2 4
3
6
6
2 1 도심
15 CH 4 99 Nguyễn Văn Cừ – Phường 3 Quận 5 2 도심
16 CH 41 326 Trần Phú – Phường 8 Quận 5 4 1 3.3 1 도심
17 CH 46 102 Trần Phú – Phường 4 Quận 5 4 1 도심
18 CH 13 229 Kinh Dương Vương – Phường 12 Quận 6 1 4 10 4 1 4.08 2 도심
19 CH 15 1442 Võ Văn Kiệt – Phường 1 Quận 6 1 3 9.5 6 1 3.9 1 도심
20 CH 28 116 Lê Quang Sung – Phường 2 Quận 6 2 1 3.4 도심
21 CH 42 115 Lê Quang Sung – Phường 2 Quận 6 4 도심
22 CH 51 477A Kinh Dương Vương – Phường 12 Quận 6 1 3 6 3 도심
23 CH 48 960 Huỳnh Tấn Phát – Phường Tân Phú Quận 7 1 4.4 6 4 1 4.3 도심
24 CH 52 1037 Huỳnh Tấn Phát – Phường Phú Thuận Quận 7 1 3.8 6 2 1 6.3 1 도심
25 CH 16 Tổ 2 KP1 – Nguyển Duy Trinh – Phường Phú Hữu Quận 9 1 4 5 4 1 4.5 1 교외
26 CH 32 158 Hùng Vương – Phường 2 Quận 10 2 1 Trung tâm
27 CHXD 270 270 Lý Thường Kiệt Quận 10 1 3.7 6 8 1 5.3 1 Nội đô
28 CH 11 281 Lý Thường Kiệt – Phường 15 Quận 11 2 2 7.3
7.3
2 Nội đô
29 CH 14 1A Trần Quý – Phường 4 Quận 11 5 Trung tâm
30 CH 12 2841 QL1A – Phường An Phú Đông Quận 12 1 4 10 7 2 6.7
6.7
3 Nội đô
31 CH 19 178/6 Điện Biên Phủ – Phường 21 Q.Bình Thạnh 2 3
3
6
6
2 Nội đô
32 CH 21 52 Nơ Trang Long – Phường 14 Q.Bình Thạnh 1 5 8 3 1 6.52 1 Nội đô
33 CH 30 160 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phường 21 Q.Bình Thạnh 2 4
3.7
10
6
4 2 8.45
8.45
3 Nội đô
34 CH 22 157 Nguyễn Văn Nghi – Phường 7 Q.Gò Vấp 2 4
4
8
5
2 1 5.97 1 Nội đô
35 CH 29 19/9 Quang Trung – Phường 11 Q.Gò Vấp 2 4
4
5
5
2 Nội đô
36 CH 20 59 Phan Đăng Lưu – Phường 7 Q.Phú Nhuận 2 4
6
5
3.5
2 1 Nội đô
37 CH 34 360 Nguyễn Kiệm – Phường 3 Q.Phú Nhuận 1 4 6 4 1 4.94 1 Nội đô
38 CH 53 Góc Phan Xích Long – Phan Tây Hồ – Phường 7 Q.Phú Nhuận 12 2 8.1
8.4
2 Nội đô
39 CH 8 15 Hoàng Văn Thụ – Phường 15 Q.Phú Nhuận 2 4
3.2
5
5.2
5 1 Nội đô
40 CH 31 32 Nguyễn Văn Trỗi – Phường 15 Q.Phú Nhuận 1 4 6.3 2 2 8.2
8.2
2 Nội đô
41 CH 10 621 Lý Thường Kiệt – Phường 8 Q.Tân Bình 1 5.5 3.5 2 3 5.43
7.41
7.36
3 Nội đô
42 CH 9 380 Lê Văn Sỹ – Phường 2 Q.Tân Bình 1 4 10 4 1 5.15 2 Nội đô
43 CH 45 733 Trường Chinh – Phường Tây Thạnh Q.Tân Phú 1 3 4.5 2 1 Nội đô
44 CH 49 254 Lũy Bán Bích – Phường Phú Thọ Hòa Q.Tân Phú 1 5 6 2 1 5.48 1 Nội đô
45 CH 47 39C QL13 KP1 – Phường Hiệp Bình Phước Q.Thủ Đức 1 4 5 6 1 6.5 1 Nội đô
46 CH 44 55A/2 QL1 – An Phú Tây H.Bình Chánh 1 5 4 4 교외
47 CH 56 QL50 Ấp 1 Xã Đa Phước H.Bình Chánh 1 5 4 4 1 교외
48 CH 62 3A52/1 TL10 Ấp 3 – Phạm Văn Hai H.Bình Chánh 1 5 4 8 1 2.4 2 교외
49 CH 68 E7/190A QL50 – Ấp 5 – Đa Phước H.Bình Chánh 1 5 4 2 1 3.9 1 교외
50 CH 54 QL22 Ấp Phước Hòa – Phước Hiệp Huyện Củ Chi 4 1 교외
51 CH 57 TL15 Ấp 5 Xã Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi 4 1 교외
52 CH 58 TL8 Ấp 3 Xã Tân Thạnh Tây Huyện Củ Chi 2 1 5.45 1 교외
53 CH 59 TL7 Ấp An Phước – Phước Thạnh Huyện Củ Chi 2 1 교외
54 CH 60 21TL8 Ấp Tam Tân – Xã Tân An hội Huyện Củ Chi 2 1 교외
55 CH 63 TL15 Ấp Thạnh An – Trung An Huyện Củ Chi 3 1 교외
56 CH 65 955 Nguyễn Thị Rành – Ấp Xóm Mới – An Nhơn Tây Huyện Củ Chi 2 1 교외
57 CH 66 1547 TL 15 Ấp An Hòa – An Phú Huyện Củ Chi 1 1 7.42 1 교외
58 CH 67 414 QL22 Tổ 2 – Ấp Đình – Tân Phú Trung Huyện Củ Chi 1 3 5 4 1 7.27 1 교외
59 CH 55 QL22 Xã Tân Thới Hiệp Huyện Hóc Môn 1 4 8 2 1 교외
60 CH 61 140 Phan Văn Hớn – Xuân Thới Thượng Huyện Hóc Môn 1 4 8 4 2 5.4
5.3
2 교외
61 CH 43 16/8 Huỳnh Tấn Phát – Xã Phú Xuân Huyện Nhà Bè 1 6 3.5 2 1 4.5 1 교외

주유소의 광고 솔루션에 대한 조언이 필요하십니까?

지금 연락주세요!