quảng cáo tài trợ trên trụ bóng rổ

Quảng cáo trên cột bóng rổ trường học: Dịch vụ và báo giá 2024

Quảng cáo trên cột bóng rổ được triển khai một cách tinh tế, tạo ra tính kết nối và đem lại thiện cảm lớn từ học sinh, sinh viên, giáo viên, phụ huynh đến nhãn hàng. Dịch vụ tài trợ hiện đã được Sixth Sense Media triển khai tại nhiều điểm trường từ tiểu học…