Tổng hợp các dự án biển quảng cáo ở bên trong và bên ngoài các siêu thị, TTTM mà Sixth Sense Media thực hiện