Tổng hợp dự án quảng cáo treo băng rôn, cờ phướn, banner được thực hiện bởi Sixth Sense Media.