Hồng Ký triển khai chiến dịch quảng cáo trên xe khách đường dài

Quảng cáo trên xe khách các tuyến liên tỉnh, đường dài toàn quốc

Quảng cáo trên xe khách là cách thức để các nhà đầu tư nối dài những chuyến hành trình thương hiệu của mình. Vượt qua phạm vi của một tỉnh, thành phố, quảng cáo xe khách tạo ra những chiến dịch truyền thông với hành trình thương hiệu trải dài trên nhiều tỉnh thành từ…