quảng cáo trên xe máy

Quảng cáo trên xe máy: Đưa thương hiệu “len lỏi” khắp từng góc phố

Quảng cáo trên xe máy là phương tiện truyền thông không thể phù hợp hơn để triển khai theo tình hình giao thông thực tế tại Việt Nam. Số lượng xe lớn, địa bàn hoạt động đa dạng, những tấm biển quảng cáo xe máy xuất hiện trên mọi nẻo đường, đưa thương hiệu, sản…