Tổng hợp dự án quảng cáo trên Wifi được thực hiện bởi Sixth Sense Media.